Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai (CDR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai
 • Tên quốc tế
  Dong Nai Rubber Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DORUCON
 • Trụ sở chính
  Ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  061 3724 646
 • Fax
  061 3724 4828
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Liêm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Văn Nhã
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Viết Xuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thảo
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trọng Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Chí Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Liêm
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Trọng Việt Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Văn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Văn Nhã
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Cao Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ