Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Danang Port Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Cảng Đà Nẵng
 • Trụ sở chính
  26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0511 3822 513
 • Fax
  0511 3822 565
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đa dạng các ngành công nghiệp
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Lê Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Quảng Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Đình Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Bảo Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Sia
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tuấn Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Nhị Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Duy Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Kiều Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Sia
  Tổng Giám đốc
 • Dương Đức Xuân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Quảng Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Tâm
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Tâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ