Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng (CDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Public works and Tourism services joint stock company
 • Viết tắt
  HAPUTOU
 • Trụ sở chính
  Số 8 Khu I Vạn Sơn, Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  0313.861384
 • Fax
  0313.865026
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Đăng Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Trọng Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Luân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Anh Đào
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lưu Thị Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Trọng Nam
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Khải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Luân
  Kế toán trưởng
 • Cấn Ngọc Đức
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ