Công ty cổ phần Cầu Đuống (CDG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cầu Đuống
 • Tên quốc tế
  CauDuong Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Cầu Đuống
 • Trụ sở chính
  Km 14 quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 39611 346 - 39611 396
 • Fax
  024 38800 258
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Văn Tiến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Đức Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Chăm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thành An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đình Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Tuấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thêm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Thị Hiệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Đức Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Thành An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tạ Thị Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Đức Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ