Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (CCV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam
 • Tên quốc tế
  VCC Engineering Consultants Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VCC
 • Trụ sở chính
  Tầng 8-11, tòa nhà số 10 Hoa Lư, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 2220 5988
 • Fax
  024 2220 6366
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Nhật Minh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Huy Ánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Thăng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Tiến Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Khanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Khánh Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Dương Thế Lập
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Giám
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Huy Ánh
  Tổng Giám đốc
 • Trần Nhật Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Tiến Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khắc Bảng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Tuấn Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Liễu Bích Liên
  Kế toán trưởng
 • Liễu Bích Liên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ