Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ (CCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ
 • Tên quốc tế
  Cantho Port Joint stock company
 • Viết tắt
  CANTHO PORT
 • Trụ sở chính
  Số 2, KV Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ
 • Điện thoại
  02926 516 483
 • Fax
  02926 917 395
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lâm Tiến Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bá
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Công Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thanh Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Phương
  Tổng Giám đốc
 • Tạ Khả Duy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Dục
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Tiến Công
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lâm Trúc Sơn
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ