Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (CCR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh
 • Tên quốc tế
  CAM RANH PORT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  CCR
 • Trụ sở chính
  29 đường Nguyễn Trọng Kỷ, tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
 • Điện thoại
  058 3854 307
 • Fax
  058 3854 536
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Viết Nhâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Văn Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tài
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hữu Tấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đẳng Song
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Quốc Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Thị Hồng Hạnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Dương Thị Thanh Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hữu Tấn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Huy Phương
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Huy Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ