Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (CCP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Cua Cam Port Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Cua Cam Port JSC
 • Trụ sở chính
  Số 2 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 • Điện thoại
  (84-31) 3827 038 - 3837 391
 • Fax
  (84-31) 3837 393
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Việt Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Vân Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cảnh Thăng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Minh Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Thúy Hường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đinh Mai Hân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Ban
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Cường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Cảnh Thăng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Vân Anh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thanh Mai
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ