Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi
 • Tên quốc tế
  CuChi Commercial And Industrial Developing Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CIDICO
 • Trụ sở chính
  Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP HCM
 • Điện thoại
  838920587
 • Fax
  838921008
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Văn Tới
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Minh Duy
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Hoàng Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Hậu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Đăng Khoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Nhựt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Văn Tới
  Tổng Giám đốc
 • Trần Hữu Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Trà Mỹ Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Lê Văn Tư
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ