Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội (CCH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Ha Noi Consultant and construction investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CCIC
 • Trụ sở chính
  Số 21, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3773 0037
 • Fax
  024 3773 0196
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quốc Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Kim Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Châu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Đình Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Giang Quốc Khánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Huyền Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Thu Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Đỗ Trọng Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Đình Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  Kế toán trưởng
 • Giang Quốc Khánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ