Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (CC4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
 • Tên quốc tế
  Investment and Construction Joint Stock Company No.4
 • Viết tắt
  ICON4
 • Trụ sở chính
  243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại
  0243 766 9864
 • Fax
  0243 766 8863
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Xuân Hùng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Song Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Quốc Miên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Xuân Vinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Kim Huế
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Hà
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Song Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thị Bích Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Sỹ Đức
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Thị Bích Thủy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ