Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP
 • Tên quốc tế
  Construction Corporation No 1 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CC1
 • Trụ sở chính
  111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  028 38 222 059
 • Fax
  028 38 290 500
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Công Khai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Văn Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hữu Việt Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Tố Loan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Hữu Việt Đức
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Trung Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Tấn Trí
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trí Mạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Văn Vũ
  Kế toán trưởng
 • Lê Bảo Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ