Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (CBS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
 • Tên quốc tế
  Cao Bang Sugar Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Mía đường Cao Bằng
 • Trụ sở chính
  Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
 • Điện thoại
  026 3824 121
 • Fax
  026 3824 113
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nông Văn Lạc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ma Trung Lập
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nông Văn Thuyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mã Thị Quyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Quyết
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Minh Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Bế Đính
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nông Văn Lạc
  Tổng Giám đốc
 • Nông Thị Nậu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ma Trung Lập
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mã Thị Quyết
  Kế toán trưởng
 • Mã Thị Quyết
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ