Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng
 • Tên quốc tế
  Cao Bang Iron And Steel Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CISCO
 • Trụ sở chính
  Số 52 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
 • Điện thoại
  026 382 2999
 • Fax
  026 395 3268
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Minh Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nông Minh Huyễn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vương Thanh Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thành Đô
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Lưỡng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Vân Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vương Thanh Giang
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Chưởng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tô Xuân Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lưu Quốc Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Ngọc Hải
  Kế toán trưởng
 • Lê Văn Lưỡng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ