Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vietnam electric cable corporation
 • Viết tắt
  CADIVI
 • Trụ sở chính
  70 -72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  +84-(0)-8-8.29.94.43
 • Fax
  +84-(0)-8-8.29.94.37
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Tiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Ngọc Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Bá Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Định
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trần Đăng Phước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thanh Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Tường Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dư Vĩnh Hồng Quân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Quang Định
  Tổng Giám đốc
 • Dương Liễu Mai Khanh
  Giám đốc Tài chính
 • Dương Liễu Mai Khanh
  Kế toán trưởng
 • Lê Quang Định
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ