Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
 • Tên quốc tế
  YenBai Joint Stock Forest Agricultural Products And Foodstuff Company
 • Viết tắt
  YFATUF
 • Trụ sở chính
  Phường Nguyễn Phức – thành phố Yên bái – tỉnh Yên bái
 • Điện thoại
  +84-(0)29-386.22.78
 • Fax
  +84(0)29-386.19.26
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Giấy
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Công Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thị Hoàng Yến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Trinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hứa Minh Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Bình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lương Quốc Quyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Quang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Công Bình
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Trinh
  Tổng Giám đốc
 • Lê Long Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Trữ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hứa Minh Hồng
  Kế toán trưởng
 • Hứa Minh Hồng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ