Công ty Cổ phần Cảng An Giang (CAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cảng An Giang
 • Tên quốc tế
  An Giang Port Joint Stock Company
 • Viết tắt
  APG
 • Trụ sở chính
  Quốc lộ 91, Tổ 15, Khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
 • Điện thoại
  (076) 383 1447 - 383 1535
 • Fax
  (076) 383 1129
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Việt Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Thành Hiệp
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Cam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tấn Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bạch Mai
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thúy Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Trà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thành Hiệp
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Cam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Tấn Phong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Cơ
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Minh Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ