Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (C92: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
 • Tên quốc tế
  Construction and Investment Joint Stock Company No 492
 • Viết tắt
  C92
 • Trụ sở chính
  198 Trường Chinh - Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An
 • Điện thoại
  +84-(0)38-385.38.04
 • Fax
  +84-(0)38-385.44.94
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Anh Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Lục
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cảnh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Quốc Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Nông
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Chí Thông
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Lục
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Cảnh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Văn Công
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Anh Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ