Công ty Cổ phần 471 (C71: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần 471
 • Tên quốc tế
  Joint Stock Company 471
 • Viết tắt
  JSC 471
 • Trụ sở chính
  Số 9 Trần Nhật Duật, Phường Đội Cung TP. Vinh, Nghệ An
 • Điện thoại
  0383 842 356
 • Fax
  0383 848 964
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vương Đình Ngũ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thái Quang Hào
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Mai Anh Đồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Toàn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Cảnh Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Anh Đồng
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Tuấn Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Hồng Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Tĩnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ