Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (C69: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Xây dựng 1369
 • Tên quốc tế
  1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  1369 CO., JSC
 • Trụ sở chính
  Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại
  0320 3891 898
 • Fax
  0320 3891 898
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Minh Tân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Đầm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Luân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Miêng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Thế
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Xuân Bản
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Doan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cao Hà Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tuấn Nghĩa
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Thế
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thúy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thúy
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thúy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ