Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng 47
 • Tên quốc tế
  Construction Joint Stock Company 47
 • Viết tắt
  CC47
 • Trụ sở chính
  Số 08 Biên Cương, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
 • Điện thoại
  0256 3522 166
 • Fax
  0256 3522 316
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Lương Am
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Trường Sơn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tạ Nam Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Trọng Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Minh Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Đăng Hào
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Đình Du
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Trung Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Minh Quang
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Tấn Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Cần
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thanh Lân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Nho
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quang Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ