Công ty Cổ phần Quản Lý và Xây dựng công trình giao thông 236 (C36: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Quản Lý và Xây dựng công trình giao thông 236
 • Tên quốc tế
  236 Traffic Project Construction and Management Joint stock company
 • Viết tắt
  236.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 8, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3861 4012
 • Fax
  024 3861 3831
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Tự
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Ân Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Trương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Tuấn Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Bá Đoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khắc Ninh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Thị Thúy Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Huy Hoàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Ngọc Trương
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Tuấn Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ân Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Bá Đoàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lương Thị Bích Hương
  Kế toán trưởng
 • Phạm Ngọc Trương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ