Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
 • Tên quốc tế
  Construction Investment Corporation 3-2
 • Viết tắt
  CIC3-2
 • Trụ sở chính
  45 A, Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  0650 3759446
 • Fax
  0650 3755605
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Văn Lãnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Thượng Văn Huyện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lê Văn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Quyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Thanh Xuân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Văn Hoàng Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thùy Tiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Văn Lãnh
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Hiếu
  Kế toán trưởng
 • Lữ Minh Quân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ