Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cầu 12
 • Tên quốc tế
  Bridge Joint Stock Company No.12
 • Viết tắt
  CẦU 12
 • Trụ sở chính
  Số 463 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
 • Điện thoại
  043 8759413
 • Fax
  043 8759419
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Duy Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Khôi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Đức Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Trọng Nam
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Vinh
  Tổng Giám đốc
 • Khuất Quang Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Sơn Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cấn Thành Đạt
  Kế toán trưởng
 • Mai Quý Huân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ