Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Cement Packing Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HCPC
 • Trụ sở chính
  Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng
 • Điện thoại
  +84-(0)31-382.18.32
 • Fax
  +84-(0)31-354.02.72
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Hồng Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Thanh Hữu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồng Anh Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Thu Hòa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Kim Chi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Kim Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Nghĩa
  Tổng Giám đốc
 • Hồng Anh Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Thúy Mai
  Kế toán trưởng
 • Hà Thúy Mai
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ