Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Tên quốc tế
  Ba Ria-Vung Tau Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BWACO
 • Trụ sở chính
  Số 14 Đường 30/04, P.9 , TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Điện thoại
  (0254) 3838 324
 • Fax
  (0254) 3833 636
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Chí Đức
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lương Điền
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Lạng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cảnh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hạnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hoàng Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Tấn Luận
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Châu Trực
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Chí Đức
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Cảnh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Lương Điền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Lạng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Huy
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Thanh Thủy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ