Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương
 • Tên quốc tế
  Binh Duong Water Environment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BIWASE
 • Trụ sở chính
  Số 11, đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  0650 3838 333 - 3897 766
 • Fax
  0650 3827 738
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Thiền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Hoàng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Trọng Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Chiến Công
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Trí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Anh Thư
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Kim Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Bảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Chiến Công
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Văn Lui
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Gòn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Vân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Hoàng Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Tấn Đức
  Kế toán trưởng
 • Dương Anh Thư
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ