Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (BWA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc
 • Tên quốc tế
  Bao Loc Supply Sewerage and Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BLAOWACO
 • Trụ sở chính
  56 Lê Thị Pha – P.1 – TP. Bảo lộc – Lâm Đồng
 • Điện thoại
  +84-(063)-386.40.73
 • Fax
  +84-(063)-371.16.08
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Hiếu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Tuyến
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Như Trúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thành Y
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đồng Anh Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Nga
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Ngọc Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Diễm Thùy Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Tuyến
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Như Trúc
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Diễm Thùy Dung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ