Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
 • Tên quốc tế
  Bao Viet Securities Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BVSC
 • Trụ sở chính
  Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
 • Điện thoại
  02439288888
 • Fax
  02439289888
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hồng Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nhữ Đình Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Hòa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Giang Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thành Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nhữ Đình Hòa
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Hữu Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Thủy
  Kế toán trưởng
 • Nhữ Đình Hòa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ