Tập đoàn Bảo Việt (BVH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tập đoàn Bảo Việt
 • Tên quốc tế
  BaoViet Holdings
 • Viết tắt
  Tập đoàn Bảo Việt
 • Trụ sở chính
  Số 72, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội
 • Điện thoại
  02439289999
 • Fax
  (84-4) 3928 9609
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bảo hiểm
 • Ngành
  Bảo hiểm đa ngành
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Đình Thi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Trường Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Shuichi Sakai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Diệu Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thân Hiền Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Thụy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ông Tiến Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Trường Minh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Diệu Hằng
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Xuân Hòa
  Kế toán trưởng
 • Phạm Ngọc Tú
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ