Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (BVG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt
 • Tên quốc tế
  BACVIET Steel Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BACVIET STEEL.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 53 Đường Đức Giang, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.
 • Điện thoại
  024 38.77.07.42
 • Fax
  024 38.77.36.48
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Anh Vương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Hữu Trí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Hoàng Chương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Đức Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thu Lệ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Thu Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Hoàng Chương
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thông
  Kế toán trưởng
 • Tạ Thu Hằng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ