Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
 • Tên quốc tế
  Ben Thanh Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BTW
 • Trụ sở chính
  194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3829 7147 - 028 3827 2990
 • Fax
  028 3822 9778
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Thị Thanh Vân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Đức Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Chương Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Trình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Phương Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Phúc
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Hồng Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mười
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Cường
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thành Phúc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ