Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành
 • Tên quốc tế
  Ben Thanh Tourist Service Corporation
 • Viết tắt
  BENTHANH TOURIST
 • Trụ sở chính
  Số 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,Tp Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  (84-8) 382 27788
 • Fax
  (84-8) 382 95060
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Du lịch
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Châu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phước Bảo Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Quang Chất
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hương Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đình Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Tâm Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Thái Minh Duy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Thị Hồng Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Đình Quân
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Thi Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quang Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tạ Thị Cẩm Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên
  Kế toán trưởng
 • Vũ Đình Quân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ