Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre
 • Tên quốc tế
  BENTRE URBAN PROJECT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  CTCP Đô Thị Bến Tre
 • Trụ sở chính
  Số 26 Nguyễn Trung Trực, phường 1, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại
  (075) 3.826.358
 • Fax
  (075) 3.817.770
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Triệu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tấn Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Trung Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Văn Đấu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Thuần
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm An Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Trung Kiên
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Vũ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tấn Vũ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Vân Nghi
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Thanh Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ