Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
 • Tên quốc tế
  Ben Thanh Trading And Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Ben Thanh TSC
 • Trụ sở chính
  2-4 đường Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 38.22.33.90
 • Fax
  028 38.29.13.89
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Văn Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Hoàng Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hữu Hoàng Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Cảnh Thông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bích Phượng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Yến Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoài Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hữu Hoàng Vũ
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Thị Thu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Mai Trâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khắc Cường
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Mai Trâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ