Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn
 • Tên quốc tế
  VICEM But Son Cement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VICEM BUTSON
 • Trụ sở chính
  Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
 • Điện thoại
  +84-(0)351-38.51.323
 • Fax
  +84-(0)351-38.51.320
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Đức Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Tiến Trình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Tuấn Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Doãn Hữu Phong
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Vũ Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Ngọc Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Tiến Trình
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Tiến Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Côi
  Giám đốc Tài chính
 • Lê Thị Khanh
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Khanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ