Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên (BTR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
 • Tên quốc tế
  Binh Tri Thiên Railway Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BTTR.,JSC
 • Trụ sở chính
  18 Bảo Quốc, P.Phường Đúc, TP Huế
 • Điện thoại
  2343884100
 • Fax
  2343833063
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Hoán
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hồng Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ích Lân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hoán
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Văn Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thiết Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Kiêm Thuận
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Mai
  Kế toán trưởng
 • Trương Thị Mai
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ