Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
 • Tên quốc tế
  Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BTP
 • Trụ sở chính
  Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Điện thoại
  +84-(0)64-221.28.11
 • Fax
  +84-(0)64-382.59.85
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Huỳnh Lin
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thế Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Châu Thanh Cần
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Ngọc Nhân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Thùy Linh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tiến Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Bảo Xuân
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Bảo Xuân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ