Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang (BTG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang
 • Tên quốc tế
  Tien Giang Packaging Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TIGIPACk
 • Trụ sở chính
  Khu Phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại
  +84-(0)73-386.78.87
 • Fax
  +84-(0)73-385.87.02
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Bảy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Tưởng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thanh Tòng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Văn Húa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tấn Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Dưỡng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tấn Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lâm Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tấn Thành
  Tổng Giám đốc
 • Võ Thanh Tòng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Như Mai
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ