Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức (BTD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
 • Tên quốc tế
  Thu Duc Centrifugal Concrete Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
 • Trụ sở chính
  356A Hà Nội, Phường Phước Long, Quận 9, TP HCM
 • Điện thoại
  028 37 313 086
 • Fax
  028 37 313 271
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Thị Hồng Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Ý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Đăng Tính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Đăng Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Chí Nguyễn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thế Hiển
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Việt Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Văn Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Ý
  Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Hồng Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Đăng Khoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hữu Thạch
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Anh Linh
  Kế toán trưởng
 • Phạm Anh Linh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ