Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình (BTB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình
 • Tên quốc tế
  Ha Noi - Thai Binh Beer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HATHABEER
 • Trụ sở chính
  Lô CN 1, khu công nghiệp TBS - Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
 • Điện thoại
  (84-362)491340
 • Fax
  (84-362)491440
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất bia
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vương Toàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thanh Liêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Trọng Thư
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Chí Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quý Huệ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lưu Quốc Đạt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Phương Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thanh Liêm
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Trọng Thư
  Kế toán trưởng
 • Bùi Quang Vượng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ