Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Beton 6
 • Tên quốc tế
  Beton 6 Corporation
 • Viết tắt
  BETON 6
 • Trụ sở chính
  Km 1877 Quốc lộ 1K, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
 • Điện thoại
  0650.3751617 - 3750065
 • Fax
  650.3751628
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Thương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Châu Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Thanh Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Sergei Savrukhin
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Khánh Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Quỳnh Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Từ Chí Mẫn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hà Trang
  Kế toán trưởng
 • Lâm Trí Chung
  Giám đốc Kinh doanh
 • Trương Chí Nhân
  Giám đốc Kinh doanh
 • Lê Quang Hanh
  Giám đốc Hệ thống TT
 • Huỳnh Tấn Minh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ