Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận
 • Tên quốc tế
  Binh Thuan Book and Equipment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BISATHICO
 • Trụ sở chính
  70 Nguyễn Văn Trỗi-Tp Phan Thiết-Tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại
  0623 816118
 • Fax
  0623 816091
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn So
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khoa Tuyển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Đình Thiện
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Hữu Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Trung Nhân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Hà
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khoa Tuyển
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Khoa Tuyển
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ