Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (BSL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
 • Tên quốc tế
  Saigon-Songlam Beer Joint stock company
 • Viết tắt
  SAIGON-SONGLAM BEER JSC
 • Trụ sở chính
  Khối 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
 • Điện thoại
  038 3587 200
 • Fax
  038 3587 226
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất bia
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Tiến Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Văn Thanh Liêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Thanh Bích
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Hải Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Hải Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thanh Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Hải Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Lâm Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Văn Bá Thi
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ