Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Tên quốc tế
  BIDV Securities Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 1, 10 và 11 Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 393.527.22
 • Fax
  024 222.006.69
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Ngọc Lâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Huy Hoài
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thiều Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đào Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thanh Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Huy Hoài
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Viễn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thị Phong Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Ngọc Diệp
  Kế toán trưởng
 • Ngô Thị Phong Lan
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ