Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (BSG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Sai Gon Passenger Transport Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SATRANCO
 • Trụ sở chính
  Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Thành phồ Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 39505505
 • Fax
  028 38546127
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Du lịch
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hồng Anh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tuấn Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Dân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồ Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Minh Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Kim Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Minh Tâm
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồ Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Duy Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Lệ Thu
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thị Lệ Thu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ