Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
 • Tên quốc tế
  Ben Thanh Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BTSC
 • Trụ sở chính
  Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.hcm
 • Điện thoại
  028 39.140932 - (8)-39.140933
 • Fax
  028 39.140934
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Tạp hóa
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Hương Giang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Đình Thi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Tuấn Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Quang Thống
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lại Thị Thanh Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Tuấn Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thanh Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Đình Thi
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thi Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Quang Thống
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thúy Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Trương Quang Thống
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ