Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (BRS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa
 • Tên quốc tế
  Ba Ria Urban Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Dịch vụ Đô thị Bà Rịa
 • Trụ sở chính
  Số 11 Huỳnh Ngọc Hay,phường Phước Hiệp,Tp Bà Rịa,Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
 • Điện thoại
  (064) 3825422
 • Fax
  (064) 3829801
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Quang Đại
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Ngọc Thạch
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Xuyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phạm Việt Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Quốc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Thang Mỹ Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Minh Nguyệt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phạm Việt Nghĩa
  Tổng Giám đốc
 • Võ Ngọc Thạch
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim Xuyến
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quang Quốc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ