Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (BRR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa
 • Tên quốc tế
  BaRia Rubber Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BARUCO
 • Trụ sở chính
  Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại
  (064) 3881964 - 3881978
 • Fax
  (064) 3881169
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Văn Chánh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Cảnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Đoan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Quang Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Hoa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Quốc Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Kim Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trọng Cảnh
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Quang Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Thịnh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Thịnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ