Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình (BQB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình
 • Tên quốc tế
  HaNoi-QuangBinh Beer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HABIBECO
 • Trụ sở chính
  Tổ dân phố 13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
 • Điện thoại
  052 3822 611
 • Fax
  052 3840 721
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất bia
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Trường Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nam Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bích Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Trường Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Trung Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bích Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Xuân Quý
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Xuân Vinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nam Hương
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Bích Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Lộc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Bích Thủy
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ